Från Visby horisont.

Ett tältläger
har i dag slagits upp på den av Visby stad och Gotlands turistförening ordnade lägerplatsen mellan Backgatan och Galgberget. Det är Gust. Löfavists möbleringsaffär, som påpassligt begagnat tillfället att visa allmänheten vad som finnes att tillgå i fråga om utrustning för tältliv och sommarnöten. Bir har sålunda uppsatts en hel del tält av olika storlekar och utförande, slika slags tältstolar samt trädgårdstaraaoll och hängmattor. Vidare finnes utställd en del campingutrustning med kokkärl och andra utensilier. Allt är färgglatt tilltalande, och Visbyborna böra i morgon passa på att titta på utställningen. som står kvar över söndagen.
Platsen där ute vid kalkugnen på Norderbackar är för övrigt idealisk ur »camping»-synpunkt. Marken är visserligen här och där litet stenig, men det finnes gott om gräsklädda områden, där tältet kan resas. Man har dragit fram vattenledning till områdets gräns, och nu väntar man bara på resandet av ett nödvändigt uthus. som är under arbete, för att platsen skall vara färdig att mottaga de första tältande. Området ligger, så konstigt det kan låta, fullständigt i lä för vindarna från havet, därför att dels slänten nedanför platsen, dels där befintliga träd bereda skydd. Grönt och vackert är det där ute, och det doftar vår och sommar. Gå och se. Nu lämpar det sig utmärkt, men när det sedermera kommer riktiga lägerturister dit ut. bör allmänheten helst lämna dem i fred.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *