Klinte—Roma Järnvägsaktiebolag

har i dag hållit ordinarie bolagsståmma i Klintehamn under förvaltare K. A. Wallins ordförandeskap.
Förvaltnings- och revisionsberättelserna föredrogos, varvid framgick. datt nettoförlusten å årets rörelse utgjorde kr. 1,4189: 35. Densamma ansågs i första rummet bero på minskad betskörd och därav vållad inskränkning i betfrakter samt i minskad persontrafik. Inkomsterna hade sedan år 1930 minskats med kr. 9,206:92, men samtidigt hade utgifterna minskats med kr. 7,662: 18. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes för två år disponent R. Harksen, Roma, och handlanden P. S. Lindstedt. Klintehamn, samt till suppleanter f. rektor H. Brodén, Klintehamn, och lantbr. V. Göransson, Tjuls i Eskelhem. Till revisorer valdes folkskollärarne G. Malström, Mästerby, och H. Booberg. Hablingbo, samt lantbr. Frid. Wallin. Levede, samt till suppleanter nämdeman K. V. Palmqvist, Vall, lantbr. Emil Olsson, Båtels i Mästerby, och K. Stenström, Botreips i Sproge.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *