Till fältövningen på Gotland.

K. m:t har befallt, att kommendörkaptenen av 2 gr. Angelin under tiden 18-23 juli samt kaptenen vid flottan Spens och löjtnanten vid kustartilleriet Callerström under tiden 14-23 juli skala stå till militärbefälhavarens på Gotland förfogande fördeltagande i fältövning med personal ur Gotlands trupper. (TT.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *