Klintehamn.

Den 2 juni.
Skolorna.
Årsavslutning med folkskolan härstädes ägde rum igår, varvid 11 barn avgingo efter genomgången kurs.

Kommunalfullmäktige.
Sammanträde med kommunalfullmäktige hölls samma dag under ordförandeskap av hr P. S. Lindstedt. Därvid föredrogs av vederbörande uppgjort förslag till ändrad hamntaxa för de gotländska hamnarna såväl som för Visby stad, och förklarade sig fullmäktige icke ha något att erinra mot det föreliggande förslaget.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 juni 1932
N:r 125

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *