Wäderleken.

Efter en långvarig torka, hvilken väckt stora farhågor för årsväxten, föll här i måndags ett för den efter fuktighet längtande jorden välgörande regn, som, ehuru sent, likväl torde gifva nytt lif åt de förtorkade växtrötterna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Juli 1874
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *