Ännu ingen ändring i postturerna Visby—Västergarn.

Postdirektionen i östra distriktet har hos generalpoststyrelsen återkallat sin ansökan om befrielse för postföraren å lanthrevbäringslinjen Visby—Västergarn från skyldigheten att fullgöra två av de sex postturerna i veckan. Postmästaren Ivar Hallberg i Visby har nämligen upplyst, att postföraren numera meddelat, att han instundande sommar kommer att köra såsom hittills. Hans kontrakt står sålunda fast, men han har för avsikt att uppsäga detsamma i god tid före sommarturernas början år 1933. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *