På sin 76-årsdag

har f. d. övermaskinisten Adrian Lindström härstädes blivit rikligen ihågkommen med hyllningar i form av blommor och telegram. Sålunda uppvaktade styrelsen i metodistförsamlingen med en vacker blomma, varvid pastor G. Ericson framförde dess lyckönskningar. Bland telegrammen märktes ett från styrelsen i Ångfartygsaktiebolaget Gotland genom konsul Carl E. Ekman. Dessutom ha många enskilda vänner hedrat 75-åringen på hans bemärkelsedag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *