Foderauktion.

Vid Kodings i Hemse försäljes för Jac. Jacobssons konkursbos räkning torsdagen den 3 mars kl. 11 f. m. ett större parti prima hö samt diverse kvarval ande jordbruksredskap, varibland en självbindare, diverse böcker m. m.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1932 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma blivit till fullo betald.
Hemse i febr. 1932.
Olof Hallin.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *