Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Bilmål.

En person från Lummelunda stod tilltalad för att han den 28 januari skulle ha framfört bil i berusat tillstånd med den påföljden att han kolliderat med ett plank och ramponerat en stupränna på en fastighet vid Vådklockegatan. Svaranden uppgav att han visserligen druckit 15 cl. spritdrycker, men han hade icke varit berusad. Olyckan berodde på att bilen plötsligt förlorat vänstra framhjulet. Två vittnen hade vid polisförhöret uppgivit att svar. föreföll berusad, under det att ett tredje vittne icke hade upptäckt några berusningssymtomer hos svar. Målet uppsköts på åklagarens begäran 14 dagar.

Misshandel.
Tvenne bröder hade att svara för att de vid två tillfällen den 12 och 13 sistlidne december misshandlat två personer, vilka i sin tur voro bröder. Den ene av svarandena medgav att han den 12 utdelat ett slag, som träffat en av de misshandlade, men den andre svaranden förnekade, att han över huvud taget förövat någon misshandel. Den ene misshandlade brodern yrkade ersättning med 15 kronor för en förlorad hatt, med 10 kr. för rengöring av en ulster och med 25 kronor för sveda och värk. Den ene svaranden förklarade sig villig att betala allt utom hatten, vilken han tyckte målsägaren kunde låtit bli att springa ifrån. Yttrande den 10 mars.

Åtalad kattdödare.
En yngling stod tilltalad för att han inne på en gård inom stadens område avlivat en katt medelst salongsgevärsskott. Skjutning är emellertid förbjuden inom stadens område, varför han fick böta 5 kr.

Cykelåkning efter mörkrets inbrott utan tänd lykta kostade en person 5 kr. i böter.

En annan cyklist hade haft ytterligare en person på sin cykel. Han fick böta 5 kr.

På förbjudna vägar, närmare bestämt på Strandpromenaden, hade en person framfört automobil. Det blev 15 dagsböter á 1 kr.
Vårdslös fotgängare.

En person från Haga hade den 1 februari tagit sig en liten florshuva, varvid det inte bar sig bättre än att han på Adelsgatan raglade upp på en bil med påföljd att han slogs i gatan och forlorade medvetandet. Svaranden själv förnekade att han varit berusad. men ett flertal åsyna vittnen intygade att så varit fallet. Han stod nu tilltalad för fylleri samt för att han icke iakttagit nödig försiktighet med hänsyn till trafiken. Yttrande den 10 mars.

För förseelse mot byggnadssradgan
fick en byggmästare böta 25 kr. Förseelsen bestod i att svar. byggt vindsrummen i ett hus endast 2,68 meter höga i stället för stipulerade 2,70 m.

För förskingring av 1,856:94 för en Malmöfirma, dömdes f. köpmannen Adolf Verner Pettersson till två månaders fängelse.

Rockstölden på systembolaget renderade förövaren två månaders straffarbete, vilkorlig dom. Dessutom fick han för förskingring böta 25 dagsböter á 3 kr., ävenledes villkorligt.

En fyllerist
bötade 25 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *