Dödsfall. Arvid Wittberg

Vår käre make och far Arvid Wittberg avled stilla i dag kl. 10:30 f. m. Djupt sörjd och saknad.
Roma den 25/2 1932.
Ida Wittberg.
Margit.

Dödsannons

I dag har f. d. kassören vid Roma sockerfabrik Arvid Wittberg avlidit i sitt hem i Roma i en ålder av 62 år. Den bortgångne var född i Mästerby den 5 januari 1870 och kom redan något år efter sockerfabrikens start i tjänst vid densamma. På fabrikens kontor har han också alltsedan dess tjänstgjort, sedan ett 10-tal år som kassör, till dess han för c:a tre år sedan på grund av tilltagande sjuklighet beviljades avsked med pension. Under de senaste åren har han för det mesta varit fängslad vid sjukbädden. Den bortgångne, som under sin tjänst i fabriken kommit i kontakt med en stor del av länets lantbrukare, vann därvid med sitt flärdfria uppträdande aktning och vänskap. Han sörjes närmast av maka och av en dotter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *