Medalj för medborgerlig förtjänst.

F. d. landsfiskal M. E. Svallingson i Klintehamn har i dag på sin 80-årsdag fått mottaga medaljen i guld av åttonde storleken med inskrift »För medborgerlig förtjänst» att med högblått band med gula kanter läras å bröstet. Medaljen. överlämnades till hr Svallingson i dennes hem i dag på förmiddagen av landshövding Rodhe i närvara av vägstyrelsens ledamöter.
Landsfiskal Svallingson, har även under dagens lopp varit föremål för många andra hyllningar. Sålunda uppvaktade i morse grannar och vänner i Klintehamn och överlämnade blommor. Från styrelsen i Gotlands Bank infunno sig konsul Carl E. Ekman och bankdirektör Henric Wiman och förärade 80-åringen en charmant blomsteruppsats. Även, från vänner både i Stockholm och t. o. m. i Norrland ha blomsterhyllningar i dag hittat vägen till jubilarens hem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *