En schackmatch

utkämpades i går i Slite mellan Hörsne och Slite. Matchen, som omfattade 15 spelare på vardera sidan. tog sin början kl. 6 e. m., och först framåt midnatt var striden avslutad. Resultatet blev att Hörsne segrade med 8 poäng mot 7. I Hörsnelaget märktes fem kvinnliga deltagare, av vilka två vunno mot sina motståndare i Slitelaget.
Planer äro nu å bane inom den gotländska schackvärlden att försöka få till stånd en match i Visby mellan ett kombinerat lag från Slite-Hörsne-Ruta och Visby schackklubb. Har Visby-klubben inte fått rejält med smörj förut, så får den väl det då.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1932
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *