Pastor Åbergs ansökan tillstyrkes delvis.

Domkapitlet har tillstyrkt en ansökan av domkyrkovicekomminister Thure Åberg om rätt för honom att inneha ordinarie komministertjänst i Visby stift, men ej funnit skäl tillstyrka, hans framställning om rätt att söka komministertjänst, som förklarats till ansökan ledig för hela rikets prästerskap.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *