Polisunderrättelser.

Efter noga efterspaning har utrönts att den ifrån qvartersman Gotberg stulne nysilfverklocka, blifvit den 22 sistl. Juni såld utanför söderport för 6 kronor till en landsbo.
Det har lyckats att här i Wisby få reda på de vid Sågers i Källunge för några dagar sedan, stulna persedlar.
Ynglingen Carl Ekström och hans mindre broder har föröfvat flera stölder här i staden i dessa dagar, men genom noga efterspaning är det stulna tillrättaskaffadt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 Juli 1874
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *