Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Stöld.

Till dagens rannsakning hade förundersökning angående Villkorlig dom verkställts i målet mot den person, som för en tid sedan tillgrep en rock på Systembolagets restaurang. Som bekant hade svar. även först köpt rocken på avbetalning och sedan förskingrat den. Förundersökaren tillstyrkte villkorlig dom och ej heller åklagaren sade sig ha något emot en dylik. Utslag den 25 febr.

En motorcykelförare stod tilltalad för vårdslös framfart. Han hade på morgonen den 14 dec. i fjor ute på Endreväg kört på en gående person, som därvid fallit och ,skadat högra benet och högra armen varjämte. han vrickat ena tummen. Svar. själv hade vid tillfället i fråga kört omkull, varvid han ådragit sig en lindrig hjärnskakning. Målsägaren påstod nu att svar. var ovän med honom och hade haft för avsikt att knuffa ned honom i diket. Detta bestreds av svar. I stället skulle det ha varit målsägaren, som vinglat ut i körbanan och sålunda själv vållat olyckan. Svar. sade sig genom vittnen kunna intyga att målsägaren brukade gå vingligt och av den anledningen ett flertal gånger varit nära att bh överkörd av passerande motorfordon. Polisen hade hört en del personer, som kommit till olycksplatsen strax efter olyckan, men dessa kunde icke yttra sig om vem som bar skulden till påkörningen. Ett av vittnena hade dock sett på spåren att målsägaren hållit sig långt ut på vänstra vägkanten. Båda parterna yrkade uppskov 14 dagar för inkalleav vittnen, vilket beviljades.

Bilkollisioner.
I korsningen mellan Hästgatan och S:t Hansgatan inträffade den 23 jan. en kollision mellan en lastbil, kommande Västerifrån på Hästgatan och en personbil, som färdades S:t Hansgatan i sydlig riktning. Lastbilsföraren stod nu tilltalad för att han kört vårdslöst och därigenom vållat kollisionen. Svaranden hade liksom målsägaren icke hört någon signal. Han ansåg attmålsägaren hållit något för hög hastighet, men f. ö. kunde det hela rubriceras som ren olyckshändelse. Detsamma ansåg en person som åkt i svarandens bil. Åklagaren påpekade att svar. skulle ha hållit sin uppmärksamhet riktad till vänster i vilket fall olyckan troligtvis aldrig skulle ägt rum. Målsägaren yrkade ersättning för reparationer å än bil med kr. 81:19, för hyra av annan bil med 15 kr., för förlorad arbetsförtjänst med 15 kr. och för sin inställelse vid rådhusrätten med 15 kr. Svar. medgav allt utom ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. Han erkände att han vålla olyckan. Utslag den 3 mars.
På precis samma plats och under enahanda omständigheter hade även två personbilar kolliderat. Båda förarna hade åtalats, den ene för brott mot vänsterregeln och den andre för att han hållit för hög hastighet. Svarandena skyllde på varandra och bestredo åtalen. yttrande den 3 mars.

För fylleri och förargelseväckande beteende stod en person tilltalad. Han hade uppträtt överlastad och förargelseväckande två gån a er under samma kväll, först på. Stadshotellet och sedan på Systembolagets restaurang. Svar. erkände och fick böta 50 kr.

Tre fyllerister fingo böta s:a 45 kr.

Lös hund på Stora torget under förbjuden tid kostade en husse 2 kr. i böter.

För förskingring
dömdes en agent att böta 200 kr.

Dyra kaffehalvor.
Trepersoner hade suttit och druckit kaffehalvor på ett kafé, och dessutom hade en person i trion anställt en del åverkan på inventarier i kaféet. Svarandena fingo böta resp. 50. .30 och 30 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *