Norra vägdistriktet tar underhållet i egen regi?

Vid norra häradets vägstämma på måndag vid Allekvia kommer att föreligga förslag från vägstyrelsen, att vägdistriktet, sedan entreprenadkontraktet med A. B. Vägförbättringar med utgången av detta år upphör att gälla, skall från år 1933 bedriva sommarvägunderhållet i egen regi. I anslutning därtill föreslås inköp för distriktets räkning av maskiner för 75,000 kr. A.-B. Vägförbättringar har emellertid begärt att få, inkomma till stämman med nytt entreprenadanbud för den kommande femårsperioden, varför stämman torde få att välja mellan de båda förslagen.
I den motivering, som vägstyrelsen lämnat för sitt förslag, framhålles det, att fördelen av entreprenadsystemet är, att kostnadssumman för underhållet är på förhand fixerad. Bland olägenheterna är däremot, att entreprenören disponerar tillgängliga maskiner och personal, men att om dessa i stället stade till vägstyrelsens för fogande denna skulle på ett smidigare sätt kunna utföra förekommande mindre vägförbättrings-arbeten och dylikt. Vidare har vägdistriktet nu övertagit vintervägunderhållet och med hänsyn till våra vintrars karaktär kommer detta i åtskillig grad att sammanfalla med dat övliga underhållet.
Som bekant beslutade vägstämman i södra häradet att teckna kontrakt med A.-B. Vägförbättringar endast å tre år för att kontraktstidens utgång skulle komma att sammanfalla i båda häradena. Sålunda kommer frågan att bliva aktuell även i södra häradet under innevarande år, och man synes på sina håll icke vara främmande för tanken, att de båda vägstyrelserna, därest de få övertaga underhållet i egen regi, skulle etablera ett intimt tekniskt samarbete för vägunderhållet inom länet.
Södra häradets vägdistrikt behandlar frågan vid vägstämma i Hemse den 23 mars.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *