Var God åtelemna hattasken,

som af misstag togs ifrån ångbåten Wisby Torsdagen den 2 juli på f. m. Adress: Källarmästaren Ekeblad. Upplysningsvis får jag meddela att hattasken, som är af trä, innehåller ett par Klädningar diverse Porslin och åtskilliga småsaker. Vedergällning utlofvas.
Tillika får jag härmed underrätta, att min hustru, som anländt till staden emottager beställningar å Hattar, Hårklädslar m. m., gamla hattar repareras; allt till billigt pris.
Ödmjukligen M. PAUL.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1874
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *