Ett tragisktkomiskt bilmissöde

skulle man kunna kalla den händelse, som vid 1-tiden i middags utspelades på Kommendantsbacken eller närmare bestämt i kurvan mellan Kommendantsbacken och Blekdammsbacken – vilken går till vänster ned mot cellfängelset. En lastbil med ett 10-tal slaktade svinkroppar som last och tillhörig slaktare H. Myrdahl, Vänge, kom körande Kommendantsbacken nedåt. I förarhytten befunno sig hr Myrdahl jämte dennes chaufför, vilken sistnämde förde bilen. Då emellertid inga snökedjor funnos på bilringarna började bilen >>fysa>> i den hala backen, då bromsarna slogos till på fordonet. Kommen i kurvan strax till vänster om Piparhålstrappan kunde icke bilen manövreras, utan rätt vad det var befann sig hela ekipaget rullande nedför den ganska branta backen till höger, och bilen gjorde tre saltomortaler innan den äntligen kunde stanna luftfärden. Såväl hr Myrdahl som hans chaufför klarade sig undan äventyret med blotta förskräckelsen. Svinkropparna fingo emellertid göra en del luftsprång och ströddes hit och dit. Det var sedan icke annat att göra än att på annat sätt forsla lasten ned till båten. Bilen hade fått några smärre blessyrer, bl. a. voro en fram- och en bakring tomma.
Historien lär, att det är farligt köra utan snökedjor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *