Renhållningsverket.

Drätselkammaren har beslutat att inrordra anbud på hämtning av latrinkärl från stadens renhållningsverk. Åtgärden avser att undersöka, huruvida ett sådant system skulle för staden vara ekonomiskt fördelaktigare, än den nuvarande pudrettberadningen. För leveransen av kärlen skulle då tvenne alternativ finnas, antingen att entreprenören hämtade kärlen vid renhållningsverket eller att verket med bilar levererade desamma hos entreprenören. Det förutsättes, att hämtningen, som för ett år beräknas omfatta 24,000 kärl, även skulle delas upp på olika poster.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1932
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *