Man och hustru avlidna av blodförgiftning.

Nystuge i Sanda.
Ett tragiskt öde har i dagarna drabbat en hel familj i Sanda, i det både man och hustru avlidit i blodförgiftning på lasrettet härstädes. Det är jordbrukaren och snuckaren John Sandell, Nystuge, och hans maka Magda Sandell, född Kellman, som på detta sätt skördats av döden. Mannen var 35 år gammal och hustrun 32 år. De efterlämna fyra barn, av vilka det äldsta, ligger svårt sjuk på lasarettet i samma sjukdom, som krävde föräldrarnas liv.
Det djupt beklämmande händelsen har sin upprinnelse från torsdagen den 4 dennes, då den nämda dottern Märta var tillsammans med sin far ute på vedbacken och då plockade i några grenar. Hon fick därvid någon reva i handen, och denna lilla skada förvärrades svårt, varför det blev klart, att blodförgiftning förelåg. Dr Harner tillkallades från Klintehamn och skötte om skadan. Modern hade under tiden sökt hjälpa flickan, men därvid tydligen själv haft något litet sår på handen, varför också hon fick blodförgiftning. På fredagen måste hon söka läkare, och på lördagen blev hon införd till lasarettet. Men på måndagen drabbades också mannen av blodförgiftning i handen och armen, sedan även han tydligen blivit infekterad av någon av de sjuka. På onsdagen fingo därför både han och flickan fara till lasarettet.
Sjukdomen blev emellertid mycket svårartad och det fanns icke någon möjlighet att bringa bot åt makarna från deras förgiftning. Natten till söndagen avled hustrun och i natt även mannen. Enligt vad dr Sandahl i dag på middagen meddelar oss är däremot flickan bättre och goda utsikter synas finnas att hon skall bliva återställd. Samtidigt meddelar också dr Sandahl på vår förfrågan, att denna förgiftning orsakats av någon kraftig bakterie, som kommit rakt in i blodet och som haft sådan karaktär, att den sönderdelat detta.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1932
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *