Till den sista vilan

vigdes i går stoftet efter avlidna fru Ellen Hedmark, änka efter sergeanten vid Gotlands infanteriregemente C. O. Hedmark. Kistan hade ankommit hit från Stockholm och jordfästningen förrättades i domkyrkans kapell av komminister Nils Öberg, som i anslutning därtill höll en kort betraktelse. Kistan fördes därefter ut att gravsättas i familjegraven på Gamla kyrkogården. Här nedlade fanjunkare O. Johansson en krans från underofficerskåren vid Gotlands infanterikår, vilken förut rest en minnesvård å graven över mannen, som avled år 1914. Till sorgeakten hade för övrigt åtskilliga av familjen Hedmarks gamla vänner härstädes infunnit sig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *