Ljugarns lotsplats indrages?

Lotsstyrelsen har anmodat lotskaptenen i Stockholm att inkomma med utredning och förslag rörande eventuell indragning av Ljugarns lotsplats. Vid en indragning torde de nuvarande lotslederna kunna nedläggas utan att till någon del överflyttas till annan lotsplats. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *