Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL. 7 febr.
Missionsföredrag. En givande missionsstund hölls i lokalen i Övre Fröjel i går afton, då missionären fr. Iris Engbom talade om Kongomissionen. Mötet inleddes av föreståndare H. Johansson med läsning av ett bibelord ur Apg. 13 kap. och bön varefter följde såna och musik av sångföreningen. Därefter lämnades ordet till missionär Engbom, som i anslutning till förevisandet av ett stort antal ljusbilder livfullt och medryckande skildrade först den långa resantill missionsfältet och därefter sina intryck och erfarenheter från arbetet därute. Tal. hade vistats i 8 år på, missionsstationerna Bendela och Senrendua i Belg. Kongo, där hon i huvudsak verkat bland barn och kvinnor samt som sjuksköterska.
Efter föredraget avslöts mötet på sedvanligt sätt med bön och sång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1932
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *