Gotlands landstingsmän.

Efter innevarande år förrättade val består länets Landsting af följande leda möter jemte för dem utsedde suppleanter.
Ledamöter:
för Wisby stad Cousuln m. m Rud. Cramér, Lektorn m. m. C. J. Bergman, Consuln L. Arweson, Auditören Sune Engström, Häradskrifvaren C. A. Ljungholm och regementsläkaren Dr E. Leijer;
för Norra häradet, Riksdagsmannen m. m. G. Kolmodin, Hemmansegaren Lars Granherg Granskogs, Nämndemannen Jacob Johansson Gute och J. G. Lindgren Hägur, Fahnjunkaren O. Broström Eriks, f. Riksdagsmannen O. Larsson L:a Fohle, Nämndemannen L. P. Christensson Norrbys, P. Endrell Hanes och C. Bendelin Bendes samt Hemmansegares L. P. Bodin Grausne;
för Södra Häradet, Majoren m. m. A. Kyllander, v. Consuln L. Cramér, Hemmansegaren Johan Hägg Hägvalls, Postexpeditören O. Lagergren, Fahnjunkaren O. Kahlströrn, Nämndemannen O. Pettersson Burge, f. Riksdagsmannen L. Norrby Stenstugu, Nämndemannen O. R. Pettersson Liffride, Handlanden J. T. Jacobsson och Fahnjunkaren F. Palmqvist Petarfve;
Suppleanter:
för Wisby stad, Cousuln m. m. L. N. Enequist, Handlanden J. T. Lundin, Läroverksadjunkten dr C. A. Weström, Grosshandlanden L. Jacobsson samt v. Consulerne C. L. Ekman och C. J. Westberg;
för Norra häradet, Hemmansegaren K. P. Medin Medebys, Nämndemannen O. Löfvenberg Lauhage, Kaptenen m. m. C. T. Broander, Fahnjunkaren J. Bingmark, Nämndemannen A. Englund Banna, Hemmansegarne C. Olofsson Kopungs och J. N. Hederstedt Nygranne, Nämndemannen J. N. Söderberg Sylfaste, Hemmansegaren Olof Christensson Sojdeby och Fahnjunkaren Jacob Österberg.
för södra häradet, Skolläraren J. N. Boberg, Kyrkovärden Olof Jacobsson Skog, Hemmansegaren Carl Lagergren Alvide, Fahnjunkaren C. O. Lindbom, Hemmansegaren Gustaf Pettersson Walla, Godsegaren H. F. Wöhler, Gästgifvaren Carl Skönlund Kyrkeby, Hemmansegaren Johan Söderdahl Bolex, Nämndemannen Jacob Jacobsson Svarfvare och Hemmansegaren Oscar Pettersson Odvalls.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1874
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *