Sammanläggning av fastigheter.

Kammarkollegium har förordnat, att den genom ägodelningsdomarens i Gotlands södra domsaga beslut om sammanläggning av ett från 1/16 mtl Boxarve 1/7 avstyckat område om 1,8070 hektar av registerfastigheten Levede Mästermyr 1/27, utgörande 6/1000 av frälselägenheten Levede Mästermyr nr 1 i Levede socken, bildade fastigheten skall benämnas Simlunda nr 1. Vidare har kollegium bestämt, att den fastighet, som enligt beslut av ägodelningsdomaren skall bildas av ett från 3/4 mtl Roxarve 1/35 avstyckat område om 2,7140 hektar och 1/256 mtl Burge 1/27 i samma socken, skall erhålla benämningen Blurgebacka nr 1. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *