En hemslöjdsutställning

kommer Gotlands hemslöjdsförening som förut meddelats att hålla i Gamla apoteket härstädes den 6-8 dennes, sedan en hemslöjdsinventering ägt rum här i staden. Utställningen kommer, såsom annons i dagens nummer meddelar, att hållas öppen på lördagen kl. 12-6, på söndagen kl. 1-5 och på måndagen kl. 12-6. På söndagen demonstrerar fru Stina Roderstam utställningen kl. 1,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *