Badgäster i Visby.

Grefve V. Liljencrantz Södermanland, Grossh: A. Unman Stockholm, S. M. Cand. J. Lind holm Dalsland, L. V. Kleineh Helsingfors, U. F. Vinterbeck Viborg, Karl Njurling Roslagen, E. V. Sundberg Falun, K. Bylund Hafverö, A. Svensson Borgsjö, S. Klemendsson Skåne, A. Eriksson Arbrå, E. Åkerlund Roslagen, A. G. Vitgren Stockholm, Landtbr: S. Nilsson Skåne, V. Ahlborg Stockholm, J. Pettersson Dalarne, Em: Paufve Vermland, Olof Thulin Skåne, J. Östling Vermland, A. Lindblom Hernösand, O. Brännström d:o, S. Stenvall Småland, Alfr. Ahlander Visby, A. Svensson Skåne, K. T. Remahl Suomimoae, E. Nordlöf Hernösand, J. N. Hultin d:o, L. J. Leksell Dalarne, Christine Leksell d:o Nath. Oderberg Skåne, J. P. Sjöling Sundsvall, O. Mattsson Medelpad, Fru E. Setterlund Stockholm, Hedvig och Ebba Setterlund d:o, C. A. Hesselgren Christianstad, A. H. Söderström Stockholm, Alf. Nilsson Vestervik, N. Klingvall Karlskrona, Kyrkoh. Joh. Hertz Finland, Kapellan V. Hotström d:o, Häradsh. A. A. Andersson Stockholm, Fru Ella Svedberg Karlshamn, V. Gröneqvist Finland, Joh. Lingvist d:o, A. Ekman Södermanland, Joh. Laurentz Stockholm, L. Trägårdh Skåne. (Forts.)
Hela antalet af härvarande badgäster uppgick i Tisdags till 191.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *