Dödsfall. Carl Gustaf Meukow

Att f. d. Öfversten i arméen Ridd. af Kongl. Svärdsorden Carl Gustaf Meukow, född d. 10 Novemb. 1807 stilla afled i Wisby d. 14 Juni 1874 kl. 1/2 10 e. m., djupt sörjd och saknad af maka, barn och många vänner; varder endast på detta sätt tillkännagifvet.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *