Qvartettsångarne gäfvo i fredags i domkyrkan

härstädes sin sista konsert, inför en talrik publik, hvars belåtenhet endast rummets helgd kunde afhålla från att ljudligt gifva sig tillkänna. Allmänhetens tacksamhet för de njutningsrika stunder, sångarne skänkt densamma, kunna vi icke bättre uttrycka än genom att bjuda dem ett hjertligt:
Välkomne åter!

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Juni 1875
N:r 49.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *