I D. B. V:s sparbank

halva under det gångna året 1899 insättningarna i 8,994 poster uppgått till sammanlagdt kr. 383,995: 12, medan beloppet af hvad som samtidigt i 3,611 poster uttagits stannat vid kr. 316,178: 70. Med skilnaden, utgörande kr. 67,816: 42, jämte insättarne tillgodoförd ränta, omkring 67 tuson kronor, har alltså insättarnes tillgodohafvande hos bankan vuxit under året eller från kr, 1,671,838: 90, som sagda tillgodohafvande utgjorde vid årets början, till omkring kr, 1,806,655: 32 vid årets slut.
Under sistl. Dec. månad insattes ett belopp af kr. 46,902:89 i 904 poster samt uttogs kr. 30,999:64 i 357 poster.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *