Från Sjön.

Finska ångaren Bore, kapten Rusko, på resa från Åbo till Stockholm, grundstötte nyårsafton under tjocka å Kapellskäret öster om Märö i Stockholms skärgård, samt sjönk påföljande dagen pa 15 famnars vatten. Ångaren var assurerad. Passagerare och besattning bärgades i fartygets egna båtar.
Ungefär samtidigt med Bore, rände Stockholmsångaren Tellus, på resa från Bordeaux till Stockholm, upp på ett grund i trakten af Sollenkroka, där båten ännu kvarstår utan att ha lidit nämnvärda skador.
Kollastade danska fartyget Henriette, kapten Madsen, strandade i måndags natt vid Lister och blef fullständigt sönderslaget. Hela besattningen omkom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *