Lagfart begärdes i dag hos rådhusrätten

af bleckslagaren Frans Johansson å hus och tomt nr 24 i Klinterotens 3 qvarter, hvilka på honom öfverlåtits af enskilda banken, som inropat dem exekutivt från guldsmeden M. Elgstrand.
Likaså begärde arbetaren Karl Johan Pettersson lagfart å hus och tomt nr 14 i Klinterotena 4 qvarter, hvilka han för 2,100 kronor köpt af Sofia Charlotta Johansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *