John Ericssons död.

Ur Newyork Heralds londonupplaga meddelar Dagliga Allehanda följande detaljer:
Kapten John Ericsson, den ryktbare uppfinnaren dog kl. 12,30 denna morgon (8 Mars) i sin bostad 36 Beachstreet af blåssjukdom. Han hade lidit af den Brightska njursjukdomen sedan ett par veckor tillbaka, men med sin karaktäristiska energi och bestämdhet hade han nekat att intaga sängen, förrän han blef absolut nödsakad dertill af sjukdomen, som bemäktigat sig hela hans system. Hans helsotillstånd hade allt sedan årets början varit mindre tillfredsställande.
Ericsson fortfor att arbeta i sitt arbetsrum ända till ett par veckor före sin död. Hela hans uppmärksamhet var riktad på konstruerandet af den bekanta solmaskinen, på hvilken han arbetat i åtskilliga år. När han såg slutet nalkas, uttryckte han sitt beklagande öfver att han ej fick lefva länge nog för att kunna öfverlemna denna uppfinning till verlden i komplett skick. Solmaskinen upptog hans tankar ända till den sista timmen; och när han på sistone endast kunde tala i en hviskning, drog han till sig sin förste ingeniör och gaf honom slutliga instruktioner för fortsättandet af konstruktionsarbetet, samt aftvang honom ett löfte, att arbetet å maskinan ej skulle upphöra. Inga sörjande anförvandter stod vid hans sista läger. John Ericsson gifte sig för ett halft århundrade sedan i London, men hans hustru dog kort derefter och lemnade inga barn. Han har flere brorsbarn i Sverige, men ingen anhörig på denna sida Atlanten.
Beträffande den aflidnes hviloplats efter döden skref han 1886 till en person i hufvudstaden:
Jag känner blott ett hemland. Hellre må mitt stoft få hvila under en grushög på svensk jord än under ett marmormonument i detta land.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *