Auktion vid Hallbjens i Guldrupe.

I anseende till hemmanets utarrenderande låter Joh. Gardell, Hallbjens i Guldrupe, medels offentlig anktian lördagen den 30 dennes från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja all yttre lösegendom, såsom 3 st. hästar, 1 unghäst, 2 ›skogeruss›, 1 par oxar, 4 kor, lam; 5 st, arbetsvagnar, 1 fjädervagn, 1 hästräfsa, 3 par kälkar, 1 kornvält, vrång- och foderhäckar, vänd och spetsplogar, gödselkistor, svänglar, 1 myllkam, harfvar, flere slag, yx- och slip stenar, 3 par selar, 1 mjölkkärra, mullfösor, grimmor och hästtäcken, 1 smedstäd, kettingar, 1 bakladdningsbössa, 1 jagthund samt en mängd handredskap m. m.
Betalningsanstånd lemnas åt godkänd inropare till den 1:ste nästkommande September, andre betala strax eller vid anfordran.
Guldrape den 18 Mars 1889.
Efter anmodan,
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *