Som tillfölje af borgenärernas

beslut den 8 i denna månad hemmansägaren Olof Timgrens konkursmassas fastighet 7/32 mantal Dibjers i Hörsne socken kommer att å auktion utbjudas derstädes lördagen den 30 innevarande Mars kl. 1 e. m., så varda med anledning deraf vederbörande inteckningshafvare i nämda fastighet och öfriga fordringsägare kallade till nämde auktion samt att omedelbarligen derefter sammanträda för pröfning af blifvande anbud.
Kräklingbo den 19 Mars 1889.
BERNH. BOLIN,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Mars 1889
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *