Tillkännagifvanden.

Egare af kring Staden befintliga Lador, som under innevarande års vapenöfningar dessa vilja uthyra till inqvartering af Nationalbevdängens gemenskap, behaga sådant innan den 12:te instundande Maj anmäla till Herr J. L. Kahlquist, jemte uppgift å hyra samt för huru stort antal manskap som deri kan rymmas.
Som lägerhalm kommer att behörvas, emottagas samtidigt leveransanbud derå.
Wisby den 30 April 1875.
Inqvarteringskommissionen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Maj 1875
N:r 34.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *