Fosforsförgiftning

har enligt provinsialläkarens nu afgifna intyg varit orsaken till pigan Augusta Vallins i Anga död, hvilken som vi omtalat, afled 4 Feb. Dock har medicinalstyrelsen vid rättsmedicinsk undersökning af likdelarne ej kunnat upptäcka fosfor, men symptomen voro så tydliga, att det oaktadt ej något tvifvel kunnat råda om dödsorsaken.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *