Qvitto.

Af pastor E. Alfvegren i Othem har jag mottagit de å denna tidnings byrå insamlade 20 kr. 50 öre, och får jag härmed hembära hvarjo ädel gifvare min innerliga tacksamhet för den hjelp, som i min nöd kommit mig till del. Jag för ock begagna detta tillfälle att för hvarje gåfva, som på andra sätt blifvit mig gifven, säga ruin hjertliga tack under önskan, att Gud, all god gäfvas gifvare, måtte rikligen löna igen hvad gifvet är.
Slite den 26 April 1875.
Enkan Emma Holmström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Maj 1875
N:r 34.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *