Borgenärerne i arrendatorn P. M. Hellbergs,

Levede i Vall, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda i gäldenärens bostad onsdagen den 27 innevarande Mars klockan 12 på dagen för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta öiver andra frågor, som angå konkursboet.
Klinte den 7 Mars 1889.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *