Auktion vid Korsby i Buttle.

I anseende till försäljning af handelslägenheten Korsby i Buttle socken låta herrar administratorerna af handl. Axel Sjöströms bo, medels offentlig auktion som hållen deratädes torsdagen den 14 Mars och om ej allt då medhinnes, följande dagsn försälja hela det välsorterade varulagret bestående af vittna der at bomull och ylle, hetta och korta varor, specerier, viktualier och diverse varor, porslin ock glas, bodinventarier m. m.
Erhållande at mig godkände inropare anstånd med betalningen till den 1 inst. Augusti.
Guldrupe den 6 Mars 1889.
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Mars 1889
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *