I Gotlands länsfängelse

har under Februari månad följande antal fångar förvarats:
Vid månadens början qvarvarande 7, under månaden tillkomna 16, af hvilka 14 bötesfångar; derunder afgångna 16, af hvilka 1 öfvarlemnets till Öfveratåthållareembetet. Vid månadens slut qvarvaranda 7.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Mars 1889
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *