Fru Wichmann-Roos

konsert i går middag i Hemse kyrka var fåtaligt besökt, som man väl får antaga hufvudeakligast på grund af de svåra vägarna, som gjorde att man kanske helst höll sig hemma.
Konserten var i alla fall lyckad och de, som infunnit sig, följde med lifligt bifall hvad som presterades.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Mars 1889
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *