Auktion vid Medebys i Fleringe.

Medels offentlig auktion, som förrättas hos snickaren P. Lindblom, Medebys i Fleringe fredagen den 8 inäten dande Mars från kl. 10 Lm., försäljes till den högstbjudande åtskillig lösegendom bestående af husgerådssaker såsom sängar, byråer, bord, soffor, skänkar, stolar, kistor, vägg och fickur, en mangel, glas och porslin, träkärl, snickaresaker i godt skick såsom en hylvelbänk, en svartstol m. m. smedjeverktyg hvaraf må nämnas 2:ne städ, jagtredskap en jernharf, en hackelsemaskin, fiskredskap af flere slag, gångkläder och skodon, en handqvarn, något hö och halm jämte mera annat. Vid samma tillfälle försäljes en vid Storurgs uppförd manbygnad af trä under tegeltak inredd till 2:ne rum och kök äfvensom ett mindre ladugårdshus af trä, hvilka bygneder möjligtvis med jordinnehafvarens medgifvande kunna få qvarstå. Betalningsanstånd lemnas godkände inropare i 4 månader.
Fleringe den 27 Februari 1889.
Efter anmodan,
TYCHO LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *