Vår isolering

var under loppet af gårdagens förmiddag fullständig. Äfven telegrafen nekade att göra tjenst af fel — som vanligt — på landledningen öfver Öland, ett fel som dock vid middagatiden vardt afhjelpt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *