Från landsbygden. Fårösund.

(Bref till Gotl. Alleh.).
Fårösund, 24 Febr.

Ett dödsfall, som nyss har inträffat, torde vara egnadt att böra omnämnas. Född i Norge, kom i medlet på 1860-talet hit till Gotland Johannes Eyde och bosatte sig på Fårön, der han bygde några kalkugnar. Under vistelsen deretädes gifte han sig med prosten Tranérs dotter, som dock afled efter ett kort äktenskap. Då kalkaffärerna icke gingo till belåtenhet, flyttade E. till Fårösund, der han bygde eget hus och idkade handel och gifte sig för andra gången med sin nu efterlefvande maka, född på Fårösund. Kort derefter flyttade han emellertid till Stockholm, der han arbetade uti grosshandl. Franckes stora trävaruaffär. Af denne nändes han såsom agent till Paris, der han med familj bodde i många år, tills han ifjor återflyttade till Fårön, der kan nu slutat sina dagar. Han efterlemnar flere barn, af hvilka ett par bosatta i Paris. St. Olafsorden erhöll E. för sina åtgöranden såsom skiljedomare i ett syndikat i Paris.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *