Förenade

folkskolärare,- kantors- och klockarebefattningarna inom Levide församling af Visby stift förklaras härmed lediga, och kunna kompetenta sökande till dessa tjenster innan sextionde dagen efter företa kungörandet häraf i Post- och Inrikes Tidningar sina ansökningar, åtföljda af vederbörliga betyg, ingifva till ordföranden i skolrådet i Levide, adress: Burge.
Folkskolelärarelönen utgår efter lag. Kantors- och klockarelönen är reglerad till 70 kr. i ett för allt. Med dessa befattningar blir framdeles, då församlingens kyrka kommer att förare med orgel, förenad äfven organiettjeneten, för kvilken lönen dock icke ännu är bestämd . Distriktet är efter 700 kr. delaktigt i folkskolelärarnes pensionsinrättning.
Levide, Visby stift, den 22 Februari 1889.
SKOLRÅDET.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *