Lokalbrefbefordringen.

Genaralpoststyrelsen hade för någon tid sedan utfärdat en rundskrifvelse till samtliga postförvaltare i riket att uppgöra statistik öfver de lokalförsändelser som inkommo till postanstalterna under tiden från och med 10 till och med 16 Februari, För Visby postkontor belöpte sig förra veckans lokalförsändelser till endast 152 stycken, hvilket antal plägar vara ungefärligen det normala.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *