Lagfarter ha under Januari månad

af rådhusrätten beviljats å
hus och bygnader å stadsjordstomterna nr 96 och 97 i Klinterotens 4 qvarter, som af Gotlands enskilda bank köpts från N. G. Anderssons konkursbo för 1,450 kronor;
samma fastighet som af enskilda banken sålts till K. Pettersson för 1,800;
hus och bygnader på tomterna nr 51 1/2, 52 och 52 1/2 i Strandrotens 1 qvarter som konsul Björkander köpta af Enskilda banken för 15 tusen kronor;
hus och tomt nr 2 i Strandrotens 4 qvarter, som af Rudolf Lindbom köpts för 9 tusen kronor från bagare Lindboms konkursbo; ladugårdsbygnader å stadstomten nr 47 söder om staden som af K. G. Karlssons borgenärer öfverlåtits till Klara Karlsson för 1,500 kronor;
samma fastighet som af Klara Karlsson sålts till Ida Johansson för 1,900 kronor; frijordsåker under nr 1393 t. o. m. 1396 i nya stadskartan som af K. G. Karlssons borgenärer sålts till Klara Karlsson för 2,100 kr.;
samma fastighet, som af Klara Karlsson sålta till Ida Johansson för 500 kr.;
hus och tomt nr 8 i S:t Hansrotens 4 qv., som genom giftorätt öfvergått från M. N. Wies till dennes sterbhusdelägare;
hälften i samma fastighet, som genom arf efter Amelia Wies öfvergått till hennes sterbhusdelägare, samt frijordshagen under nr 1843 t. o. m. 1849 i nya stadskartan, som för 1800 kronor af M., Sofi, Eufemia, Richard och Edvard Kolmodin sålts till Erik Nilsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *