I högre lönegrad

hafva vid härvarande högre allmänna läroverk från och med detta års ingång blifvit uppflyttade: lektor Fagerholm i tredje lönegraden med 3,500 kronor, lektor Höjer i andra graden med 3,000 kronor och adjunkten Hjortstrand likaledes i andra graden med 2,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *