Ericssons nya mikrofon.

Med anledning af en notis i onsdags meddelar man oss, att fabr. Hellgren härstädes redan för omkring 3 mån. sedan emottog till försöks anställande den första apparaten med den nya mikrofonen, och sedan något mer än 2 mån. användes i vårt telefonnät en sådan, näml. å ledningen nr 14 i Hemse.
Det finnes således tillfälla för dem som äro roade deraf, att här testa ljudet i den nya apparaten, hvilken Ericsson på skämt kallat kolstybbsmikrofon, enär den skiljer sig från de äldre anordningarna hufvudsakligen deri, att de fasta kolkontaktytorna utbytts mot groft pulveriserade kolpartiklar.
Den nya mikrofonen tyckes tjenstgöra oklanderligt, och derest en något längre erfarenhet kommer att bestämdt påvisa afsevärda företräden, lär tillfälle komma att beredas att mot en ringa kostnad utbyta de i vart telefonnot begagnade mikrofonerna mot sådana af den nya typen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *